ขอน้อมเกล้าฯ   ถวายความอาลัย

ส่งดวงวิญญาณพระองค์   เสด็จสู่สวรรคาลัย

 

 

กราบทูลลา ฝ่าพระบาท ในชาตินี้

หากแม้นมี โอกาส ในชาติหน้า

ขอกุศล ผลบุญ หนุนนำพา

เกิดเป็นข้า รองพระบาท ทุกชาติไป

ขอทวยเทพ เทวัญ อันศักดิ์สิทธิ์

ที่สถิตย์ ในวิมาน ชั้นไหนไหน

ดลบันดาล ให้พ่อหลวง ของปวงไทย

สถิตย์ใน สรวงสวรรค์ นิรันดร์เทอญ

 

                                                                     

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ