ร่วมโครงการ

          

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565

นางนารีรัตน์  เทพวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน

ร่วมลงพื้นที่อำเภอแม่ลาวขับเคลื่อนโครงการ อบจ.สัญจร

โดยศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 

 

S 811067

 

S 811070

 

277169637

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ